بیانیه سطح خدمات

توافقنامه سطح خدمت(SLA)
توافقنامه سطح خدمت شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی

مقدمه
شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی، بیست و دو خدمت در ارتباط با امور مشکین که دو  خدمت آن “پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب روستایی ” و ” بررسی پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب روستایی ” را در میز خدمت الکترونیکی به کاربران ارائه می دهد.
۲. هدف
• هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی، کیفیت تحویل خدمت پاسخگویی به شکایات و بررسی پیشنهادات برای درخواست کنندگان خدمت مورد توافق قرار گیرد.
• این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روش¬های نظارت و مسئولیت¬های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می-کند.
۳. مسئولیت¬
• شرکت آب وفاضلاب روستایی استان خراسان رضوی با توجه به شناسنامه های ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی ، مسئول ارائه خدمات مربوط به امور مشترکین (22خدمت ) و دو خدمت “پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب” و ” بررسی پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب روستایی ” درتارنما است.
• این دستگاه موظف به دریافت درخواست خدمت از کاربران در روزهای کاری و در ساعت های اداری از طریق درخواستهای واصله میز خدمت الکترونیکی است.

• این دستگاه موظف به ارئه خدمات تارنما بصورت تمام وقت (24/7) در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، از طريق لینک ”  زمانهاي خروج از دسترس تارنما ” به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.

•زمان های امکان اتصال به تارنما 99/7درصد است.

•در صورت بروز قطعی های برنامه ریزی شده (نظیر ارتقای زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری) به بازدید کنندگان گرامی از طريق لینک ”  زمانهاي خروج از دسترس تارنما ” به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.لازم انجام خواهد شد.

۴. تعهدات متقابل خدمت¬گیرنده و دستگاه های زیر مجموعه

• متقاضی دریافت خدمات مسئول درج اطلاعات صحیح و کامل در سامانه می باشند.
• متقاضی دریافت خدمات مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه الکترونیکی به این دستگاه ارائه نماید. مگر در مواردی که دستگاه تشخیص دهد لازم است مدارک از روشهای دیگر ارائه شود.
• اطلاع رسانی کامل در خصوص زمان و شیوه ارائه خدمت در میز خدمت الکترونیکی در دسترس است.
• متقاضی خدمت موظف است قبل از درخواست خدمت، بخش اطلاع رسانی خدمت مورد نشر را به صورت کامل و دقیق مطالعه کند.
۵. هزینه¬ها و پرداخت¬ها
خدمات ارائه شده از سوی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی ، برای عموم آزاد بوده و هزینه های آن مطابق با ابلاغیه های مربوط تنظیم شده و در بخش اطلاع رسانی خدمت موجود می باشد.
۶. دوره عملکرد
• این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ ۲۹/ ۱۲/ 1399، اعتبار دارد.
• در پایان زمان اعتباز توافقنامه، یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.
۷. خاتمه توافقنامه
پس از خاتمه توافقنامه، ارائه خدمت مطابق تواقنامه جدید انجام خواهد شد.

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 130 | کل بازدیدکنندگان : 3061301 | تعداد کاربران بر خط : 0