مدیران ستادی

ردیفنامموقعیتتلفن تماسجزییات
1 سید ابراهیم علوی سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی 37622704اطلاعات بیشتر...
2 محمد سهرابی معاون بهره برداری 37651847اطلاعات بیشتر...
3 رضا نجف زاده رئیس اداره مالی و و ذیحسابی 37683167اطلاعات بیشتر...
4 سید مسعود پاپلی معاون منابع انسانی و پشتیبانی 37658548اطلاعات بیشتر...
5 علیرضا مالک سرپرست اداره فن آوری و سیستم های اطلاعات جغرافیایی 37620262اطلاعات بیشتر...
6 عمار اسماعیلیان رئیس اداره امور حراست و امور محرمانه 37640065اطلاعات بیشتر...
7 محسن فنودی سرپرست اداره طرح ، برنامه و توسعه مشارکت های بخش غیر دولتی 37684043اطلاعات بیشتر...
8 محسن صادقی مقدم سرپرست اداره نگهداری وبهره برداری تاسیسات آب وفاضلاب 37657430اطلاعات بیشتر...
9 علی متدین رئیس اداره پشتیبانی و خدمات عمومی 37657430اطلاعات بیشتر...
10 محمدعلی قندری سرپرست اداره آمار،برنامه ریزی و بودجه 37641418اطلاعات بیشتر...
آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 124 | کل بازدیدکنندگان : 3061295 | تعداد کاربران بر خط : 1