مدیران ستادی

ردیفنامموقعیتتلفن تماسجزییات
1 محمد دانشگر رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 37622704اطلاعات بیشتر...
2 ابراهیم صداقت طلب رئیس اداره مالی و و ذیحسابی 37683167اطلاعات بیشتر...
3 سید مسعود پاپلی معاون منابع انسانی و پشتیبانی 37658548اطلاعات بیشتر...
4 نورالله قائمی معاون مهندسی و توسعه 37612080اطلاعات بیشتر...
5 محمد سهرابی معاون بهره برداری 37651847اطلاعات بیشتر...
6 عبدالرسول رهنما رئیس اداره فن آوری و سیستم های اطلاعات جغرافیایی 37620262اطلاعات بیشتر...
7 عمار اسماعیلیان رئیس اداره امور حراست و امور محرمانه 37640065اطلاعات بیشتر...
8 محسن فنودی سرپرست اداره طرح ، برنامه و توسعه مشارکت های بخش غیر دولتی 37684043اطلاعات بیشتر...
9 حسینعلی آبتین سرپرست اداره مطالعات و بررسی های فنی 37610919اطلاعات بیشتر...
10 حجت الله الهی رئیس اداره نگهداری وبهره برداری تاسیسات آب وفاضلاب 37657430اطلاعات بیشتر...
آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 66 | کل بازدیدکنندگان : 2249080 | تعداد کاربران بر خط : 1