مدیران ستادی

ردیفنامموقعیتتلفن تماسجزییات
1 محمد سهرابی سرپرست آب و فاضلاب روستایی 37651847اطلاعات بیشتر...
2 ابراهیم صداقت طلب رئیس اداره مالی و و ذیحسابی 37683167اطلاعات بیشتر...
3 سید مسعود پاپلی معاون منابع انسانی و پشتیبانی 37658548اطلاعات بیشتر...
4 علیرضا مالک سرپرست اداره فن آوری و سیستم های اطلاعات جغرافیایی 37620262اطلاعات بیشتر...
5 عمار اسماعیلیان رئیس اداره امور حراست و امور محرمانه 37640065اطلاعات بیشتر...
6 محسن فنودی سرپرست اداره طرح ، برنامه و توسعه مشارکت های بخش غیر دولتی 37684043اطلاعات بیشتر...
7 علی متدین رئیس اداره پشتیبانی و خدمات عمومی 37657430اطلاعات بیشتر...
8 محمدعلی قندری سرپرست اداره آمار،برنامه ریزی و بودجه 37641418اطلاعات بیشتر...
9 عبدالرضا اکبری رئیس اداره توسعه منابع انسانی و آموزش 37613368اطلاعات بیشتر...
10 محمدرضا ابراهیمی رئيس اداره در آمد و خدمات مشترکین 37679660اطلاعات بیشتر...
آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 515 | کل بازدیدکنندگان : 2510990 | تعداد کاربران بر خط : 2