کارگاه های GIS

برگزاری کارگاه های GIS

ردیفنام کارگاهتاریخ شروع دورهمدت دورهوضعیت
1شبکه های آبرسانی در GISاسفندماه 948 ساعتاتمام دوره
2آشنایی با GIS (مقدماتی)تیرماه 9532 ساعتاتمام دوره
3آشنایی با GIS (پیشرفته)آذرماه 9518 ساعت درحال انتظار

 

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 174 | کل بازدیدکنندگان : 3061345 | تعداد کاربران بر خط : 0