ساعات کاری شرکت

ماده واحده: ازاول شهریور ماه سال 1359 ساعات کار کلیه کارمندان وکارگران مشمول قانون استخدام کشوری

وسایر قوانین خاص استخدامی وکارگران مشمول قانون کار یکسان و44ساعت در هفته تعیین میگردد.

  تعطیلات دستگاه مطابق با تعطیلات رسمی تقویمی می باشد.

روزهاساعت شروع کارساعت پایان کار
شنبه715/30
یکشنبه715/30
دوشنبه715/30
سه شنبه715/30
چهار شنبه715/30

 

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 159 | کل بازدیدکنندگان : 3061330 | تعداد کاربران بر خط : 1