سوالات متداول

چگونگی وصل انشعاب قطع شده:

در صورت داشتن اشتراک در آمار مشترکین امور آبفار و بدهی، پس از تسویه حساب کامل با اداره و پرداخت هزینه وصل انشعاب، اقدامات لازم انجام خواهدگرفت.
همچنین در صورت غیراستاندارد بودن، لازم است؛ متقاضی نسبت به استانداردسازی انشعاب خود اقدام نموده سپس هزینة باقیمانده اتصالات مورد نیاز را پرداخت نماید. سپس با دریافت فرم وصل انشعاب مورد تائید رئیس اداره امورمشترکین، وصل انشعاب انجام خواهد پذیرفت.

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 4350 | کل بازدیدکنندگان : 3145834 | تعداد کاربران بر خط : 0