معرفی اعضا

ردیف

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیمدرک تحصیلیمحل خدمتپست سازمانیتلفن همراهایمیل
1محمد سهرابیمدریت اجرائیکارشناس ارشددفتر ستادمعاون بهره برداری5137651847sohrabi[at]abfar-kh.ir
2سید مسعود پاپلی برواتیمهندسی عمرانکارشناسیدفتر ستادمعاون منابع انسانی و پشتیبانی5137658548papoli[at]abfar-kh.ir
3علی متدینمهندسی بهداشت محیط کارشناسی ارشددفتر ستادرئیس اداره تحقیقات و دبیر کمیته5137620007motedayen[at]abfar -kh.ir

 

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 2377 | کل بازدیدکنندگان : 3051904 | تعداد کاربران بر خط : 1