معرفی اعضا

ردیف

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیمدرک تحصیلیحکم عضویتمحل خدمتپست سازمانیتلفن همراهایمیل
1محمد دانشگرمدیریت اجرایی کارشناسی ارشدداردآبفارخراسان رضویمدیرعامل و رئیس هیئت مدیره9155142486daneshgar[at]abfar-kh.ir
2نورالله قائمیمدیریت اجراییکارشناسی ارشدداردآبفار خراسان رضویمعاون بهره برداری91531969510ghaemi[at]abfar-kh.ir
3علی متدینمهندسی بهداشت محیطکارشناس ارشدداردآبفار خراسان رضویرئیس اداره تحقیقات ، بهره وری و تحول اداری9155417365Motedayen[att]abfar-kh.ir
4حسن مسعودیشیمی فیزیک کارشناسی ارشدداردآبفارخراسان رضویسرپرست اداره کنترل کیفی و امور آزمایشگاه ها9399299136masoudi2000[at]abfar-kh.ir
5مرتضی برغمدیبهداشت محیط کارشناسیداردآبفارخراسان رضویکارشناس کنترل کیفی و امور آزمایشگاه ها9151176059

 

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 19 | کل بازدیدکنندگان : 2394035 | تعداد کاربران بر خط : 1