مدیران چارت

ردیفنامموقعیتتلفن تماسجزییات
1 محمد سهرابی سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی 37622704اطلاعات بیشتر...
2 محمد سهرابی معاون بهره برداری 37651847اطلاعات بیشتر...
3 ابراهیم صداقت طلب رئیس اداره مالی و و ذیحسابی 37683167اطلاعات بیشتر...
4 محمد علی قندری سرپرست اداره برنامه ریزی و بودجه 37683167اطلاعات بیشتر...
5 سیدمحمد علی موسوی سرپرست اداره امور حقوقی و قراردادها و رسیدگی به شکایات 37684043اطلاعات بیشتر...
6 عمار اسماعیلیان رئیس اداره حراست و امور محرمانه 37641418اطلاعات بیشتر...
7 بهروز برنامهر رئیس اداره روابط عمومی و آموزش همگانی 37640064اطلاعات بیشتر...
8 بهروز برنامهر سرپرست اداره بحران ،بهداشت و ایمنی و محیط زیست 37605631اطلاعات بیشتر...
9 علیرضا مالک سرپرست اداره فناوری و سیستم های اطلاعات جغرافیایی 37620262اطلاعات بیشتر...
10 محمدرضاابراهیمی رئیس اداره درآمد و خدمات امور مشترکین 37679660اطلاعات بیشتر...
آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 4387 | کل بازدیدکنندگان : 3145871 | تعداد کاربران بر خط : 1