فرم های ارزیابی کارکنان معاون پشتيباني و منابع انساني

 

فرم های ارزیابی کارکنان معاون پشتيباني و منابع انساني

معاون پشتيباني و منابع انساني

مسئول دفتر معاونت

 

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 199 | کل بازدیدکنندگان : 2086763 | تعداد کاربران بر خط : 1