فرم های ارزیابی کارکنان اداره توسعه منابع انسانی وآموزش

 

فرم های ارزیابی کارکنان اداره توسعه منابع انسانی وآموزش

رئيس اداره منابع انساني

كارشناس امور بيمه و درمان

 كارشناس امور اداري

كلي

 

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 298 | کل بازدیدکنندگان : 2722447 | تعداد کاربران بر خط : 1