خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

ردیفخدماتتعداد بازدید
1 امکان پرداخت صورتحساب بازدید 2,397
2 مشاهده سوابق(المثنی و…) بازدید 2,181
3 اعلام کارکرد کنتور بازدید 2,140
4 بررسی صورتحساب بازدید 2,202
5 صورتحساب میاندوره بازدید 4,160
6 جمع آوری یا ادغام انشعاب بازدید 2,049
7 قطع موقت و وصل انشعاب بازدید 2,365
8 نصب سیفون اضافی بازدید 2,271
9 تعویض کنتور بازدید 3,799
10 آزمایش کنتور بازدید 2,398
آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 253 | کل بازدیدکنندگان : 2974994 | تعداد کاربران بر خط : 0