خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

ردیفخدماتتعداد بازدید
1 امکان پرداخت صورتحساب بازدید 2,091
2 مشاهده سوابق(المثنی و…) بازدید 1,935
3 اعلام کارکرد کنتور بازدید 1,895
4 بررسی صورتحساب بازدید 1,915
5 صورتحساب میاندوره بازدید 3,634
6 جمع آوری یا ادغام انشعاب بازدید 1,744
7 قطع موقت و وصل انشعاب بازدید 2,051
8 نصب سیفون اضافی بازدید 2,018
9 تعویض کنتور بازدید 3,314
10 آزمایش کنتور بازدید 2,108
آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 1238 | کل بازدیدکنندگان : 2566389 | تعداد کاربران بر خط : 0