خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

ردیفخدماتتعداد بازدید
1 امکان پرداخت صورتحساب بازدید 1,752
2 مشاهده سوابق(المثنی و…) بازدید 1,561
3 اعلام کارکرد کنتور بازدید 1,553
4 بررسی صورتحساب بازدید 1,610
5 صورتحساب میاندوره بازدید 2,808
6 جمع آوری یا ادغام انشعاب بازدید 1,400
7 قطع موقت و وصل انشعاب بازدید 1,614
8 نصب سیفون اضافی بازدید 1,642
9 تعویض کنتور بازدید 2,499
10 آزمایش کنتور بازدید 1,665
آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 69 | کل بازدیدکنندگان : 2086633 | تعداد کاربران بر خط : 0