خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

ردیفخدماتتعداد بازدید
1 امکان پرداخت صورتحساب بازدید 2,019
2 مشاهده سوابق(المثنی و…) بازدید 1,834
3 اعلام کارکرد کنتور بازدید 1,803
4 بررسی صورتحساب بازدید 1,849
5 صورتحساب میاندوره بازدید 3,417
6 جمع آوری یا ادغام انشعاب بازدید 1,650
7 قطع موقت و وصل انشعاب بازدید 1,930
8 نصب سیفون اضافی بازدید 1,927
9 تعویض کنتور بازدید 3,084
10 آزمایش کنتور بازدید 1,989
آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 17 | کل بازدیدکنندگان : 2394033 | تعداد کاربران بر خط : 0