ماده 688 -قانون مجازات اسلامي درباره تهديد عليه بهداشت عمومي

موضوع: قانون مجازات اسلامی درباره تهدید علیه بهداشت عمومی
تاریخ تصویب :تعداد مواد قانون: 1
مرجع قانون گزار: 0تاریخ درج در وب سایت: 1387/07/22
تعداد تبصره های قانون 0
 هر اقدامی کــه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کــــردن آب یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و موادزاید ، ریختن مــواد مسموم کننده در رود خانه ها ، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام استفاده ی غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه هایفاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشند و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند بــه حبس تــا یک سال محکوم خواهند
آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 133 | کل بازدیدکنندگان : 3147962 | تعداد کاربران بر خط : 1