ماده 687 -قانون مجازات اسلامي درباره تخريب شبكه هاي آب وفاضلاب

موضوع: قانون مجازات اسلامی درباره تخریب شبکه های آب وفاضلاب
تاریخ تصویب :تعداد مواد قانون: 1
مرجع قانون گزار: 0تاریخ درج در وب سایت: 1387/07/22
تعداد تبصره های قانون 0

هر کس در وسایل و تا سیسات مورد استفاده ی عمومی از قبیل شبکه های آب وفاضلاب برق – نفت – گاز و… کــه به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت وبخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی بــرای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایــی و رانندگی وسایــر علائمی کــه به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جــاده هـا نصب شده است مـرتکب تخریب یاایـجـاد حـریق یا از کار انداختن یا هر نـوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 25 | کل بازدیدکنندگان : 3147854 | تعداد کاربران بر خط : 2