ماده 660 – قانون مجازات اسلامي درباره انشعاب غير مجاز

موضوع: قانون مجازات اسلامی درباره انشعاب غیرمجازتعداد
تاریخ تصویب :تعداد مواد قانون: 1
مرجع قانون گزار: 0تاریخ درج در وب سایت: 1387/07/22
تعداد تبصره های قانون 0
 هـر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخـذ انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت بــه استفاده ی غیر مجاز از آب وبرق وگاز وتلفن وشبکه فاضلاب نماید علاوه برجبران خسارت وارده بــه جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت وارده محکوم خواهد شد”. از آنجا که حفظسلامت وبهداشت روستاییان عزیز در گروتامین آب شرب سالم بهداشتی است همگی باید برای حفظ این مناببع ارزشمند بکوشیم وبا افراد متخلف بر خورد قانونی نمائیم.
آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 97 | کل بازدیدکنندگان : 3147926 | تعداد کاربران بر خط : 0