چشم انداز سازمان

چشم انداز شرکت

1-افزایش سطح کیفی و کمی پروژه های اجرایی با استفاده از مدیریت صحیح ، علمی و کاربردی در اجرای پروژه ها

2- برخورداری 100 درصدروستائیان استان از ‌ آب‌ آشامیدنی سالم ‌ و بهداشتی‌

3- حفظ‌ و نگهداری‌ و توسعه‌ و بازسازی‌ شبکه‌های‌ آبرسانی‌.

4- حرکت به سمت مدیریت تقاضا واصلاح الگوی مصرف .

5-توسعه مدیریت خطر پذیری ، بحران و پدافند غیر عامل در طراحی ، ساخت و بهره برداری از تاسیسات

6- توسعه سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب ، بازچرخوانی و استفاده از پساب در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و محیط زیست

7- کاهش تلفات و آب بدون درامد

8-ارتقاء نظام مدیریت طرحها ، تعمیم شیوه های اقتصاد مهندسی و تمرکز بر کاهش قیمت تمام شده پروژه ها

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 4389 | کل بازدیدکنندگان : 3145873 | تعداد کاربران بر خط : 0