اهم افتخارات شرکت

عناوین اهم افتخارات کسب شده  تا کنون:

– انتخاب مدیریت شرکت  بعنوان مدیر نمونه استان دربازدید های نظارت  عالیه مرحله چهارم سال 88  و مرحله اول سال 89 از استانداری خراسان رضوی

-اخذ مصوبه طرح جامع آبرسانی از شورای برنامه ریزی استان

– کسب رتبه اول بخش ارتباطات رسانه ای در جشنواره روابط عمومی برتر

– کسب رتبه سوم بخش مطالعات اجتماعی در جشنواره روابط عمومی برتر

-اخذ تقدیر نامه در زمینه خدمات رسانی، جمع آوری ودفع بهداشتی  فاضلاب از شرکت آب وفاضلاب کشور

– کسب رتبه برتر در نمایشگاه هفته پژوهش

– اخذ تقدیر نامه مدیریت شرکت از مدیر کل دفتر فنی استانداری وهم چنین مدیر کل امنیتی وانتظامی استانداری خراسان رضوی

– تقدیر از مدیریت شرکت در سومین همایش ملی آب و فاضلاب.

– تقدیر از5 نفر از مدیران امور شهرستان ها در سومین همایش ملی آب و فاضلاب.

– انتخاب امور آبفار نیشابور به عنوان دستگاه برتر شهرستانی در اجرای پروژه ها.

– تقدیر رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی از مدیرعامل و مدیریت امور.

– کسب رتبه دوم وب سایت اینترنتی شرکت در بین پایگاه های اطلاع رسانی شرکت های آب وفاضلاب.

– تقدیر از مدیران و کارکنان شرکت در جشنواره شهید رجائی سال 89 بعنوان کارکنان نمونه.

– تقدیر از تلاش های شرکت دراولین جشنواره پژوهش وفناوری صنعت آب وفاضلاب کشور    درسال 1388

– تقدیر نماینده های محترم مجلس شورای اسلامی از مدیرعامل شرکت.

–  تقدیر فرمانداران، بخشداران، شوراهای اسلامی روستا و …. از مدیران امور در شهرستان های استان.

– کسب رتبه سوم ارزیابی عملکرد سال 1388در بین شرکتهای آب و فاضلاب روستایی در سطح کشور

-کسب رتبه دوم کیفیت آب در بین شرکتهای آب و فاضلاب روستایی سال 1389

-اخذ مدال انتخاب مدیریت شرکت به عنوان مدیر نمونه استان در جشنواره  شهید رجایی سال 1390

-کسب رتبه سوم اجرایی برنامه های مدیریت مصرف انرژی در بین شرکت های آبفار کشور سال 1390

-کسب موفقیت در ثبت و انتشار آمار و اطلاعات صحیح در سیستم اطلاعات مدیریت(mis) سال 1390

-کسب رتبه نخست د ربخش کنترل کیفیتت آب در بین شرکت های آب و فاضلاب روستایی سال 1390

-کسب رتبه عالی در ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی سال 1390

-انتخاب واحد آمار شرکت به عنوان واحد برتر در بین شرکت های آب و فاضلاب روستایی در سال 1390

-کسب عنوان رشد قابل قبول در ارزیابی مدیران ارشد وزارت نیرو در سال 1390

-کسب رتبه اول در زمینه پیشرفت فیزیکی پروژه ها و جذب اعتبارات در بین دستگاه های اجرایی استان سال 1391

-کسب موفقیت در زمینه نتایج به دست آمده از آزمون کفایت تخصصی فلزات سنگین در آب سال 1391

-کسب رتبه قابل قبول در ارزیابی سایت اینترنتی شرکت سال 1391

-کسب موفقیت در زمینه ثبت کامل اطلاعات مناقصات شرکت در پایگاه ملی مناقصات سال 1391

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 131 | کل بازدیدکنندگان : 3061302 | تعداد کاربران بر خط : 1