تصمیمات مسئولین

شرح تصميمات تاريخ
پيگيري اجراي دقيق اهداف و برنامه ها اقتصاد مقاومتي  

مستمر

بروزرساني وابلاغ هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب آب وفاضلاب  

15/2/95

 

برنامه ريزي مقابله بابحران خشكسالي درسال جاري

 

 

20/2/95

 

پي گيري اتمام پروژه ها درموعد مقرر وايجاد امكان افتتاح آنها برابر زمانبندي مربوطه

 

 

مستمر

 

تحليل وضعيت ارائه خدمات ازطريق سامانه 1593 وانجام فرهنگسازي هاي لازم

 

14/5/95

 

اولويت دهي وبرنامه ريزي پرداخت مطالبات شركت به پيمانكاران ،مشاوران ،سازندگان و دستگاههاي خدماتی استان

 

مستمر

شناسايي و ممیزی مشتركين بامصرف صفر تا 5 مترمكعب وبالاي 50 متركعب وانجام اصلاحات واقدامات موردنياز  

15/6/95

برنامه ريزي كاهش دوره  وصول مطالبات وميزان بدهي مشتركين مستمر
بررسي وتطبيق عملكرد بامجموعه قوانين ، بخشنامه ها، دستورالعمل ها وآيين نامه هاي ابلاغي مستمر

 

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 321 | کل بازدیدکنندگان : 1887994 | تعداد کاربران بر خط : 0