عملکرد آماری | آب و فاضلاب روستایی خراسان

عملکرد آماری

 

عنوان فایل اندازه فایل
وضیت کلی روستاهای استان خراسان رضوی وضعیت کلی روستاهای استان خراسان رضوی..pdf (376 downloads) 142 KB
وضعیت موجود تاسیسات آب شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی دانلود 221 kb
وضعیت موجود تاسیسات فاضلاب  شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی دانلود 221 kb

 

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 622 | کل بازدیدکنندگان : 1992388 | تعداد کاربران بر خط : 2