عملکرد آماری

عنوان فایل اندازه فایل
وضیت کلی روستاهای استان خراسان رضوی وضعیت کلی روستاهای استان خراسان رضوی..pdf (149 downloads) 142 KB
وضعیت موجود تاسیسات آب شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی تاسيسات-آب.pdf (125 downloads) 223 KB
وضعیت موجود تاسیسات فاضلاب  شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی تاسيسات-فاضلاب.pdf (89 downloads) 28 KB

 

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 1433 | کل بازدیدکنندگان : 758515 | تعداد کاربران بر خط : 1