نحوه تغییر نام قبض : | آب و فاضلاب روستایی خراسان

سوالات متداول

نحوه تغییر نام قبض :

1- داشتن انشعاب در امور آبفار.
2- پرداخت آخرین بدهی قبض آب مشترک.
3- فرم تائید شده مشخصات کامل و صحیح شخص توسط آبدار و شورای اسلامی روستا.

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 545 | کل بازدیدکنندگان : 1999909 | تعداد کاربران بر خط : 2