معرفی اعضا

ردیف

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حکم عضویت محل خدمت پست سازمانی تلفن همراه ایمیل
1 محمد دانشگر مدیریت اجرایی  کارشناسی ارشد دارد آبفارخراسان رضوی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 9155142486 daneshgar[at]abfar-kh.ir
2 نورالله قائمی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد دارد آبفار خراسان رضوی معاون بهره برداری 91531969510 ghaemi[at]abfar-kh.ir
3 علی متدین مهندسی بهداشت محیط کارشناس ارشد دارد آبفار خراسان رضوی رئیس اداره تحقیقات ، بهره وری و تحول اداری 9155417365 Motedayen[att]abfar-kh.ir
4 حسن مسعودی شیمی فیزیک  کارشناسی ارشد دارد آبفارخراسان رضوی سرپرست اداره کنترل کیفی و امور آزمایشگاه ها 9399299136 masoudi2000[at]abfar-kh.ir
5 مرتضی برغمدی بهداشت محیط  کارشناسی دارد آبفارخراسان رضوی کارشناس کنترل کیفی و امور آزمایشگاه ها 9151176059

 

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 321 | کل بازدیدکنندگان : 1887994 | تعداد کاربران بر خط : 0