خدمات پس از واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

ردیف خدمات تعداد بازدید
1 امکان پرداخت صورتحساب بازدید 1,467
2 مشاهده سوابق(المثنی و…) بازدید 1,281
3 اعلام کارکرد کنتور بازدید 1,260
4 بررسی صورتحساب بازدید 1,346
5 صورتحساب میاندوره بازدید 1,868
6 جمع آوری یا ادغام انشعاب بازدید 1,185
7 قطع موقت و وصل انشعاب بازدید 1,264
8 نصب سیفون اضافی بازدید 1,364
9 تعویض کنتور بازدید 1,525
10 آزمایش کنتور بازدید 1,342
آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 641 | کل بازدیدکنندگان : 1769953 | تعداد کاربران بر خط : 1